fbpx

Jak Rzecznik Finansowy pomaga kierowcom?

Jak Rzecznik Finansowy pomaga kierowcom?

Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych) to wciąż mało znana instytucja wśród polskich kierowców. Stoi on na straży prawa klientów podmiotów rynku finansowego – w tym kierowców pozostających w sporze z ubezpieczycielami.

Do Rzecznika Finansowego kierowca może zwrócić się z dwoma zasadniczymi problemami:

  1. Gdy został poszkodowany w wyniku wypadku lub kolizji i ma problem z likwidacją szkody z OC sprawcy.
  2. Gdy jako właściciel samochodu nie jest zadowolony z działania wykupionego ubezpieczenia komunikacyjnego, np. ubezpieczyciel odmawia mu wypłaty odszkodowania z AC lub NNW.

Warunkiem jest wyczerpanie wszelkich możliwości reklamacyjnych, tj. gdy złożono reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego (w tym wypadku zakładu ubezpieczeń) i została ona odrzucona. Wsparcie Rzecznika Finansowego może przybrać jedną z trzech form:

  1. Postępowania interwencyjnego – gdy poszkodowany kierowca lub klient towarzystwa ubezpieczeniowego złoży wniosek o interwencję. Wówczas Rzecznik Finansowy przystępuje do badania sporu. Ma on prawo domagać się wyjaśnień od ubezpieczyciela i żądać wydania stosownych dokumentów.
  2. Postępowania polubownego – gdy celem jest wypracowanie ugody miedzy kierowcą a zakładem ubezpieczeń. Osiągnięcie kompromisu nie jest oczywiście obligatoryjne. Postępowanie kończy się wydaniem pisemnej opinii, która może okazać się pomocna, jeśli poszkodowany zdecyduje się dochodzić swych praw w sądzie. Jeżeli nadużycie ze strony ubezpieczyciela jest ewidentne i łatwe do wykazania, lepiej wybrać opcję pierwszą.
  3. Pomocy sądowej – gdy doszło do pozwania ubezpieczyciela. Rzecznik Finansowy, na wniosek powoda, wyraża tzw. „istotny pogląd”, kierując dokument wprost do właściwej jednostki sądu. Z pomocy sądowej może skorzystać zarówno osoba, która w danej sprawie już interweniowała u Rzecznika Finansowego, jak również osoba, która nie korzystała z jego wsparcia. Warto wiedzieć, że sąd nie jest związany przedstawioną argumentacją, jednak powinien się do niej merytorycznie odnieść.

Szczegółowe zasady przyjmowania wniosków można znaleźć na stronie: https://rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg.

Autor artykułu: Edward Wąsiołek