fbpx

Za co przyznawane są zniżki OC?

Kierowca, który nie spowodował kolizji ani wypadku drogowego, może liczyć na zniżkę podczas zakupu polisy OC na kolejny rok. Zasady udzielania zniżek nie są uregulowane prawnie, co daje ubezpieczycielom swobodę w ich obliczaniu. 

Zniżki OC mają promować i nagradzać bezpieczne zachowania na drodze. Ogólną zasadą jest zniżka 10% za 1 rok bezszkodowej jazdy aż do osiągnięcia progu 60-70% (rzadko 80%). Z kolei każda, zawiniona szkoda powoduje, że składka ubezpieczeniowa na kolejny rok rośnie o 10%. To oczywiście tylko teoria, ponieważ poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stosować zupełnie inne kryteria przyznawania zniżek OC i ich utraty. Dokładne tabele ze zniżkami nie są obecnie podawane do publicznej wiadomości.

Komu przysługują zniżki OC?

Zniżki OC przyznawane są właścicielom, a często także współwłaścicielom pojazdów, którzy w ciągu ostatnich lat nie spowodowali żadnej kolizji ani wypadku drogowego. Przypisane są do konkretnej osoby, nie do samochodu, więc nie „przepadają” wraz ze sprzedażą auta. Jednak w przypadku zmiany ubezpieczyciela, mogą zostać naliczone w odmienny sposób. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę także wiek i naliczają zniżki dopiero po ukończeniu przez kierowcę 26 lat.

Pozostałe kryteria przyznawania zniżek OC

Ubezpieczyciele nagradzają kierowców nie tylko za ostrożną, bezszkodową jazdę. Na dodatkowe zniżki OC można liczyć także:

  • zmieniając ubezpieczyciela – jednorazowa, dodatkowa zniżka (ok. 10%) to często stosowany zabieg, mający na celu przyciągnięcie nowych klientów;
  • ubezpieczając więcej niż 1 samochód – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przyznają extra rabat na kolejny, ubezpieczony u nich pojazd;
  • płacąc z góry za cały rok ubezpieczenia – bez dzielenia płatności na raty;
  • kupując polisę OC przez Internet, w okresie trwania promocyjnej oferty albo wybierając określoną metodę płatności.

Zniżki OC dla początkujących kierowców

Zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC po raz pierwszy może wiązać się z bardzo wysokimi kosztami – zwłaszcza po podwyżkach cen w latach 2016-2017. Z tego względu, młodzi kierowcy często zostają współwłaścicielami samochodów swoich rodziców lub innych, doświadczonych kierowców. Dzięki temu, korzystają z ich zniżek OC i budują własną historię ubezpieczeniową. Należy jednak pamiętać, że w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku przez jednego z współwłaścicieli pojazdu,utrata zniżek dotyczy wszystkich.

Za co można stracić zniżki OC?

  • Za spowodowanie wypadku lub kolizji – z tym, że kierowca, który posiada już duże zniżki, zwykle zachowa chociaż ich część;
  • Za przerwę w ubezpieczeniu – np. w przypadku sprzedaży auta i kupienia kolejnego po kilku latach, gdy w międzyczasie nie było się współwłaścicielem żadnego pojazdu.

Większość ubezpieczycieli oferuje dodatkowe ubezpieczenie zniżek OC, które gwarantuje ich utrzymanie nawet po spowodowaniu szkody. Ceny i zasady funkcjonowania takiej ochrony różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Autor artykułu: Dorota Wąsiołek – doradca ubezpieczeniowy