fbpx

Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności w AC

Odpowiedzialność ubezpieczyciela nigdy nie jest nieograniczona. W przypadku ubezpieczenia AC, ma on prawo swobodnego kształtowania warunków wyłączenia odpowiedzialności. Zobacz, w jakich sytuacjach najczęściej dojdzie do uprawnionej odmowy wypłaty odszkodowania.

W przypadku ubezpieczenia AC, zasady wyłączenia odpowiedzialności nie są regulowane przez ustawodawcę, więc mogą różnić się w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Istnieje jednak kilkanaście sytuacji, w których każdy (lub prawie każdy) ubezpieczyciel wyłączy swoją odpowiedzialność i nie zakwalifikuje szkody do likwidacji.

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC to:

 • Franszyza integralna(gdy wartość szkody nie przekracza określonej w umowie kwoty, zwykle 500 zł)
 • Franszyza redukcyjna(gdy kwota pomniejszająca każde świadczenie jest wyższa od wartości szkody)
 • Wyrządzenie szkody umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (np. celowe uszkodzenie samochodu, by wyłudzić odszkodowanie albo stoczenie się pojazdu ze wzniesienia przez niezaciągnięcie hamulca ręcznego)
 • Spowodowanie szkody pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających(przez właściciela samochodu lub członka jego gospodarstwa domowego, który był pod wpływem – wyłączenia tego można uniknąć, wykupując tzw. „klauzulę alkoholową”)
 • Brak ważnego badania technicznego
 • Nieposiadanie ważnego prawa jazdy przez kierującego
 • Ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku
 • Użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. udział w rajdzie samochodem osobowym);
 • Powstanie szkody w wyniku normalnego eksploatowania pojazdu (np. korodowanie części, awarie mechaniczne etc.)
 • Naruszenie przepisów ruchu drogowego (np. przekroczenie dozwolonej prędkości, zwykle prowadzi do obniżenia wysokości odszkodowania, a nie odmowy wypłaty)
 • Opuszczenie pojazdu bez jego właściwego zabezpieczenia
 • Uszkodzenie wyposażenia, gdy dach był zdjęty lub złożony (dotyczy samochodów typu kabriolet)
 • Kradzież samochodu w wyniku nienależytej ochrony (np. pozostawienie kluczyków w stacyjce, brak deklarowanych zabezpieczeń lub ich nieuruchomienie, brak wymiany zamków po zgubieniu lub kradzieży kluczyka)
 • Kradzież samochodu na terenie kraju o podwyższonym ryzyku (np. w Rosji, Mołdawii, na Białorusi lub Ukrainie – jadąc do tych krajów, należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie)
 • Szkoda powstała w wyniku działań wojennych(a także zamieszek, strajków lub ataków terrorystycznych o charakterze międzynarodowym lub lokalnym)
 • Zniszczenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub złym stanem technicznym
 • Wykorzystanie auta do przestępstwa

Przed zakupem polisy AC należy dokładnie zapoznać się z treścią OWU, a gdy którykolwiek z zapisów jest niezrozumiały, poprosić o wyjaśnienie agenta lub konsultanta.

Autor artykułu: Edward Wąsiołek – doradca ubezpieczeniowy tel. 570 044 918