fbpx

Amortyzacja samochodu w AC – na czym polega?

W wyniku zawinionej kolizji Twój 5-letni samochód uległ uszkodzeniu. Posiadasz ubezpieczenie AC, więc otrzymujesz odszkodowanie. Okazuje się jednak, że wartość uszkodzonych podzespołów została pomniejszona o… 40%! Dlaczego? Powodem jest amortyzacja w AC.

Części w samochodzie zużywają się, co jest naturalnym zjawiskiem. Z roku na rok spada ich wartość. Ubezpieczyciele, wyliczając składki AC i sumy odszkodowań, biorą pod uwagę właśnie zużywanie się części, czyli amortyzację. Na obliczenie, o ile mniej warte będą podzespoły w dniu szkody, pozwala współczynnik amortyzacji, określony procentowo w umowie ubezpieczenia.

Jak działa amortyzacja w AC?

W wyniku zdarzenia drogowego auto zostaje uszkodzone. Polisa AC, którą posiada właściciel, uwzględnia amortyzację części. Rzeczoznawca, podczas oględzin samochodu, przygotowuje listę części podlegających wymianie. Ubezpieczyciel sprawdza wartość rynkową każdej, uszkodzonej części, a z kwoty odszkodowania potrąca odpowiedni (przewidziany w umowie i zależny od wieku auta) procent zużycia.

Jakie znaczenie ma amortyzacja dla ubezpieczyciela?

Zapis w umowie ubezpieczenia AC o potrąceniu z tytułu amortyzacji pozwala ubezpieczycielowi potrącić określony procent od wartości nowych, potrzebnych do naprawy części. W zamian oferuje on ubezpieczającemu dostęp do ochrony auto casco na preferencyjnych warunkach, obniżając wysokość składki.

Ile potrąci ubezpieczyciel?

Procentowy ubytek wartości części rośnie wraz z wiekiem pojazdu. Ich rzeczywiste zużycie zwykle nie ma znaczenia.Współczynnik amortyzacji różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładowo, obniżenie wartości części może nastąpić o:

  • 0% – dla samochodów nowych (do roku)
  • 20% – dla samochodów od roku do 3 lat
  • 35% – dla samochodów 3-5-letnich
  • 45% – dla samochodów 5-8-letnich
  • 55% – dla samochodów starszych niż 8 lat

Niektórzy ubezpieczyciele dodatkowo biorą pod uwagę odmienne zużywanie się części poszczególnych układów i zastrzegają możliwość określania ich amortyzacji w sposób indywidualny (jednak elementy te muszą zostać wymienione w OWU, a zastosowane potrącenia nie mogą być rażąco duże).Wartość pozostałych składowych odszkodowania, np. robocizny i materiałów, nie zostaje pomniejszona.

Jakie zalety ma amortyzacja w AC?

Podstawową zaletą wykupienia polisy AC z amortyzacją części jest niższa wysokość składki – przy czym należy pamiętać, że w przypadku uszkodzenia pojazdu, kwota wypłaconego odszkodowania zostanie odpowiednio pomniejszona. Obniżenie wysokości składki nawet o 50% powinno zachęcić do zakupu polisy AC właścicieli starszych samochodów, którzy mogą wykonać ewentualną naprawę z użyciem tańszych zamienników.

Czy potrącenia z tytułu amortyzacji można uniknąć?

Tak, wybierając opcję ustalania wysokości odszkodowania bez potrącenia amortyzacji. Spowoduje to wzrost składki AC, jednak w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem pozwoli otrzymać pełną kwotę odszkodowania – bez pomniejszeń z tytułu utraty wartości części.

Jak sprawdzić, czy polisa AC obejmuje amortyzację?

Informacje o potrąceniach amortyzacyjnych znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), w rozdziale dotyczącym likwidacji szkód.

Czy amortyzacja dotyczy również ubezpieczenia OC?

Co do zasady – nie. Takie stanowisko przyjęła kilka lat temu KNF.Amortyzacja jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC. Natomiast świadczenie wypłacane z OC może zostać obniżone jedynie wtedy, gdy ubezpieczyciel wykaże, że zamontowanie nowych części spowodowałoby wzrost wartości samochodu.

Autor artykułu: Edward Wąsiołek – doradca ubezpieczeniowy