fbpx

Jak Rzecznik Finansowy pomaga kierowcom?

Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych) to wciąż mało znana instytucja wśród polskich kierowców. Stoi on na straży prawa klientów podmiotów rynku finansowego – w tym kierowców pozostających w sporze z ubezpieczycielami.

Do Rzecznika Finansowego kierowca może zwrócić się z dwoma zasadniczymi problemami:

  1. Gdy został poszkodowany w wyniku wypadku lub kolizji i ma problem z likwidacją szkody z OC sprawcy.
  2. Gdy jako właściciel samochodu nie jest zadowolony z działania wykupionego ubezpieczenia komunikacyjnego, np. ubezpieczyciel odmawia mu wypłaty odszkodowania z AC lub NNW.

Warunkiem jest wyczerpanie wszelkich możliwości reklamacyjnych, tj. gdy złożono reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego (w tym wypadku zakładu ubezpieczeń) i została ona odrzucona. Wsparcie Rzecznika Finansowego może przybrać jedną z trzech form:

  1. Postępowania interwencyjnego – gdy poszkodowany kierowca lub klient towarzystwa ubezpieczeniowego złoży wniosek o interwencję. Wówczas Rzecznik Finansowy przystępuje do badania sporu. Ma on prawo domagać się wyjaśnień od ubezpieczyciela i żądać wydania stosownych dokumentów.
  2. Postępowania polubownego – gdy celem jest wypracowanie ugody miedzy kierowcą a zakładem ubezpieczeń. Osiągnięcie kompromisu nie jest oczywiście obligatoryjne. Postępowanie kończy się wydaniem pisemnej opinii, która może okazać się pomocna, jeśli poszkodowany zdecyduje się dochodzić swych praw w sądzie. Jeżeli nadużycie ze strony ubezpieczyciela jest ewidentne i łatwe do wykazania, lepiej wybrać opcję pierwszą.
  3. Pomocy sądowej – gdy doszło do pozwania ubezpieczyciela. Rzecznik Finansowy, na wniosek powoda, wyraża tzw. „istotny pogląd”, kierując dokument wprost do właściwej jednostki sądu. Z pomocy sądowej może skorzystać zarówno osoba, która w danej sprawie już interweniowała u Rzecznika Finansowego, jak również osoba, która nie korzystała z jego wsparcia. Warto wiedzieć, że sąd nie jest związany przedstawioną argumentacją, jednak powinien się do niej merytorycznie odnieść.

Szczegółowe zasady przyjmowania wniosków można znaleźć na stronie: https://rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg.

Autor artykułu: Edward Wąsiołek