fbpx

Archive for Marzec, 2020

Za co przyznawane są zniżki OC?

Posted by admin

Za co przyznawane są zniżki OC?

Kierowca, który nie spowodował kolizji ani wypadku drogowego, może liczyć na zniżkę podczas zakupu polisy OC na kolejny rok. Zasady udzielania zniżek nie są uregulowane prawnie, co daje ubezpieczycielom swobodę w ich obliczaniu. 

Zniżki OC mają promować i nagradzać bezpieczne zachowania na drodze. Ogólną zasadą jest zniżka 10% za 1 rok bezszkodowej jazdy aż do osiągnięcia progu 60-70% (rzadko 80%). Z kolei każda, zawiniona szkoda powoduje, że składka ubezpieczeniowa na kolejny rok rośnie o 10%. To oczywiście tylko teoria, ponieważ poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stosować zupełnie inne kryteria przyznawania zniżek OC i ich utraty. Dokładne tabele ze zniżkami nie są obecnie podawane do publicznej wiadomości.

Komu przysługują zniżki OC?

Zniżki OC przyznawane są właścicielom, a często także współwłaścicielom pojazdów, którzy w ciągu ostatnich lat nie spowodowali żadnej kolizji ani wypadku drogowego. Przypisane są do konkretnej osoby, nie do samochodu, więc nie „przepadają” wraz ze sprzedażą auta. Jednak w przypadku zmiany ubezpieczyciela, mogą zostać naliczone w odmienny sposób. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę także wiek i naliczają zniżki dopiero po ukończeniu przez kierowcę 26 lat.

Pozostałe kryteria przyznawania zniżek OC

Ubezpieczyciele nagradzają kierowców nie tylko za ostrożną, bezszkodową jazdę. Na dodatkowe zniżki OC można liczyć także:

Zniżki OC dla początkujących kierowców

Zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC po raz pierwszy może wiązać się z bardzo wysokimi kosztami – zwłaszcza po podwyżkach cen w latach 2016-2017. Z tego względu, młodzi kierowcy często zostają współwłaścicielami samochodów swoich rodziców lub innych, doświadczonych kierowców. Dzięki temu, korzystają z ich zniżek OC i budują własną historię ubezpieczeniową. Należy jednak pamiętać, że w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku przez jednego z współwłaścicieli pojazdu,utrata zniżek dotyczy wszystkich.

Za co można stracić zniżki OC?

Większość ubezpieczycieli oferuje dodatkowe ubezpieczenie zniżek OC, które gwarantuje ich utrzymanie nawet po spowodowaniu szkody. Ceny i zasady funkcjonowania takiej ochrony różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Autor artykułu: Dorota Wąsiołek – doradca ubezpieczeniowy

Amortyzacja samochodu w ubezpieczeniu AC – na czym polega?

Posted by admin

Amortyzacja samochodu w AC – na czym polega?

W wyniku zawinionej kolizji Twój 5-letni samochód uległ uszkodzeniu. Posiadasz ubezpieczenie AC, więc otrzymujesz odszkodowanie. Okazuje się jednak, że wartość uszkodzonych podzespołów została pomniejszona o… 40%! Dlaczego? Powodem jest amortyzacja w AC.

Części w samochodzie zużywają się, co jest naturalnym zjawiskiem. Z roku na rok spada ich wartość. Ubezpieczyciele, wyliczając składki AC i sumy odszkodowań, biorą pod uwagę właśnie zużywanie się części, czyli amortyzację. Na obliczenie, o ile mniej warte będą podzespoły w dniu szkody, pozwala współczynnik amortyzacji, określony procentowo w umowie ubezpieczenia.

Jak działa amortyzacja w AC?

W wyniku zdarzenia drogowego auto zostaje uszkodzone. Polisa AC, którą posiada właściciel, uwzględnia amortyzację części. Rzeczoznawca, podczas oględzin samochodu, przygotowuje listę części podlegających wymianie. Ubezpieczyciel sprawdza wartość rynkową każdej, uszkodzonej części, a z kwoty odszkodowania potrąca odpowiedni (przewidziany w umowie i zależny od wieku auta) procent zużycia.

Jakie znaczenie ma amortyzacja dla ubezpieczyciela?

Zapis w umowie ubezpieczenia AC o potrąceniu z tytułu amortyzacji pozwala ubezpieczycielowi potrącić określony procent od wartości nowych, potrzebnych do naprawy części. W zamian oferuje on ubezpieczającemu dostęp do ochrony auto casco na preferencyjnych warunkach, obniżając wysokość składki. 

Ile potrąci ubezpieczyciel?

Procentowy ubytek wartości części rośnie wraz z wiekiem pojazdu. Ich rzeczywiste zużycie zwykle nie ma znaczenia.Współczynnik amortyzacji różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładowo, obniżenie wartości części może nastąpić o:

Niektórzy ubezpieczyciele dodatkowo biorą pod uwagę odmienne zużywanie się części poszczególnych układów i zastrzegają możliwość określania ich amortyzacji w sposób indywidualny (jednak elementy te muszą zostać wymienione w OWU, a zastosowane potrącenia nie mogą być rażąco duże).Wartość pozostałych składowych odszkodowania, np. robocizny i materiałów, nie zostaje pomniejszona.

Jakie zalety ma amortyzacja w AC?

Podstawową zaletą wykupienia polisy AC z amortyzacją części jest niższa wysokość składki – przy czym należy pamiętać, że w przypadku uszkodzenia pojazdu, kwota wypłaconego odszkodowania zostanie odpowiednio pomniejszona. Obniżenie wysokości składki nawet o 50% powinno zachęcić do zakupu polisy AC właścicieli starszych samochodów, którzy mogą wykonać ewentualną naprawę z użyciem tańszych zamienników.

Czy potrącenia z tytułu amortyzacji można uniknąć?

Tak, wybierając opcję ustalania wysokości odszkodowania bez potrącenia amortyzacji. Spowoduje to wzrost składki AC, jednak w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem pozwoli otrzymać pełną kwotę odszkodowania – bez pomniejszeń z tytułu utraty wartości części.Zniesienie amortyzacji wydaje się optymalnym rozwiązaniem dla właścicieli aut 1-3-letnich, klasy premium i korzystających z usług ASO.

Jak sprawdzić, czy polisa AC obejmuje amortyzację?

Informacje o potrąceniach amortyzacyjnych znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), w rozdziale dotyczącym likwidacji szkód.

Czy amortyzacja dotyczy również ubezpieczenia OC?

Co do zasady – nie. Takie stanowisko przyjęła kilka lat temu KNF.Amortyzacja jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC. Natomiast świadczenie wypłacane z OC może zostać obniżone jedynie wtedy, gdy ubezpieczyciel wykaże, że zamontowanie nowych części spowodowałoby wzrost wartości samochodu.

Autor artykułu: Edward Wąsiołek – doradca ubezpieczeniowy

 

Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności w AC

Posted by admin

Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności w AC

Odpowiedzialność ubezpieczyciela nigdy nie jest nieograniczona. W przypadku ubezpieczenia AC, ma on prawo swobodnego kształtowania warunków wyłączenia odpowiedzialności. Zobacz, w jakich sytuacjach najczęściej dojdzie do uprawnionej odmowy wypłaty odszkodowania.

W przypadku ubezpieczenia AC, zasady wyłączenia odpowiedzialności nie są regulowane przez ustawodawcę, więc mogą różnić się w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Istnieje jednak kilkanaście sytuacji, w których każdy (lub prawie każdy) ubezpieczyciel wyłączy swoją odpowiedzialność i nie zakwalifikuje szkody do likwidacji.

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC to:

Przed zakupem polisy AC należy dokładnie zapoznać się z treścią OWU, a gdy którykolwiek z zapisów jest niezrozumiały, poprosić o wyjaśnienie agenta lub konsultanta.

Autor artykułu: Edward Wąsiołek – doradca ubezpieczeniowy tel. 570 044 918