Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia Skawina

Ubezpieczenia majątkowe najczęściej kojarzone są właśnie z ubezpieczeniami mieszkań i domów jednorodzinnych. Ubezpieczenia takie najczęściej w swoim zakresie pokrywają szkody związane ze zdarzeniami losowymi, zwanymi ubezpieczeniami od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również kradzieżą i dewastacją. Obejmują one zakresem ubezpieczenia konstrukcję budynków, jak również stałe elementy, ruchomości domowe.

Ubezpieczenia mieszkań i domów oferowane w dzisiejszych czasach, w swoim zakresie oprócz wyżej wymienionych ryzyk, mogą być rozszerzane o różne dodatkowe opcje ubezpieczeń. W skład takich opcji wchodzą:

 • ubezpieczenia od przepięć,
 • ubezpieczenia assistance,
 • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym,
 • Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 • ubezpieczenia oszkleń,
 • ubezpieczenia obiektów małej architektury,
 • ubezpieczenia garaży oraz budynków gospodarczych.

Do ubezpieczeń majątkowych skierowanych do specjaslnej grupy odbiorców, zaliczamy również obowiązkowe ubezpieczenie rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Ubezpieczenia te regulowane są ustawą ubezpieczeniową – link. Ubezpieczenie to dzieli się na dwa ryzyka – ubezpieczenie odpowiedzialniści cywilnej rolników oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenia majątkowe to również wszelkie odmiany ubezpieczeń skierowanych do przedsiebiorców. To między innymi:

 • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem
 • Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego
 • Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń
 • Ubezpieczenia Mienia od Ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży

W ubezpieczeniach firmowych oprócz produktów skierowanych na konkretne ryzyka, występuje również cała gama ubezpieczeń Małych i Średnich przedsiębirstw. Są to swojego rodzaju pakiety ubezpieczeń, które mogą występować w dwóch wariantach. Pierwszym wariantem jest ubezpieczenie w którym przedsiębiorca określa jakiego rodzaju konkretne ryzyka go interesują i na podstawie tego zakresu ma zawierane ubezpieczenia. Drugi wariant, to ubezpieczenia zawiarane wg zasady all risk, w którym przedsiębiorca może skupić się na tylko sumach ubezpieczenia, a zakres odpowiedzialności jest tak dobrany aby ubezpieczony majątek był w pełni chroniony.

 

W ubezpieczeniach majątkowych występują również ubezpieczenia skierowane pod konkretne branże działalności. Do takich ubezpieczeń możemy zaliczyć:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • Ubezpieczenia mienia w transporcie – Cargo
 • Ubezpieczenia certyfikatorów energetycznych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pośredników w obrocie nieruchomości
 • i inne

Ubezpieczenia tego typu nazywane są ubezpieczeniami zawodowymi i stanowią grupę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia te oprócz przypisanych do nich Ogólnych Warunków Ubezpieczeń są regulowane dodatkowo np rozporządzeniami ministra fimanasów.


Ubezpieczenia Skawina – najkorzystniejsze ubezpieczenia mieszkania, domu i firmy. Tylko najlepsze towarzystwa ubezpieczeniowe – ubezpieczenia Aviva, Axa, Generali, HDI, Link4, MTU, Warta.

ul. Niepodległości 1, 32-050 Skawina

Zapraszamy

dorotawasiolek@gmail.com

E-mail kontaktowy

504 770 456

Infolinia

pn-pt: 8-18
sob: 8-12

Godziny pracy